1)Nanchang Qingzhong Christian Church

Address: Dieshan Rd, Donghu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000
Province: Jiangxi

2)Nanchang Zhidao Christian ChurchAddress: 112 Minde Rd, Donghu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000

Province: Jiangxi

website:-click here!

3)Nanchang Qingshanhu Jingdong Christianity Church
Address: Feiyan Rd, Qingshanhu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330029
Province: Jiangxi
4)Nanchang Honggutan Christianity Gan’en Church
Address: 475 Chunhui Rd, Qingshanhu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000
Province: Jiangxi
5)Nanchang Christianity Shagou Ling’en Church
Address: Upper Shagou Rd, Donghu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000
Province: Jiangxi
6)Nanchang Christianity Xihu Fuyin Church
Address: 1 Erqi S Rd, Xihu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000
Province: Jiangxi
7)Grace Church
 Address: Wenhua Ave, Xinjian Xian, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000
Province: Jiangxi
8)Catholic Church
Address: 27 Songbai Rd, Xihu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000
Province: Jiangxi
9)Catholic Church
Address: 028 County Rd, Jinxian Xian, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 331700
Province: Jiangxi
10)Qingshan Christian Church
Address: Sheshan Rd, Donghu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000
Province: Jiangxi
11)Christian Church
Address: Nanchang, Jiangxi, China, 330200
Province: Jiangxi
12)Christian Church 
Address: Jiahe Rd, Jinxian Xian, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 331700
Province: Jiangxi
13)Shiquancun Shen’en Church
Address: Xueyuan Rd, Qingshanhu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000
Province: Jiangxi
14)Church of the Immaculate Conception (West Gate)
Address: 82 Luojiatang Rd, Xihu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000
Province: Jiangxi