Bank of China
Jiangxi Branch: No.1 West Zhanqian Road, Nanchang
Nanchang Beihu Branch: No.378 Byi Road, Nanchang
Nanchang Xihu Branch: No.224 Bayi Road, Nanchang
Nanchang Xinjian Branch: No.376 Jiefang Road, Xinjiang County

China Construction Bank
Nanchang Gaoxin Branch: No.696 Goaxin Road, Nanchang
Nanchang Huoju Branch: No.89 Huoju Road, Nanchang High Tech Development Zone
Nanchang Laofushan Branch: No.721 Jinggangshan Road, Nanchang