1)Nanchang Xinche Insurance Service Center
Address: 89 Zhimin Ave, Qingshanhu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330029
2)Nanchang Social Insurance Management Service Center 
Address: Zigu Rd, Donghu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000
3)China Continent Property & Casualty Insurance Co.,Ltd. Nanchang Marketing Services Division
Address: Xiangyang Rd, Nanchang Xian, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330200
4)Nanchang Workers Shiye Insurance Management Office
Address: Zigu Rd, Donghu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000
5)Nanchang Medical Insurance Career Management Bureau
Address: 799 Chenghu E Rd, Nanchang Xian, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330200
6)Nanchang Railways Bureau Social Insurance Management Office
Address: 9 Erqi W St, Xihu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330002
7)Nanchang Wuyangzhen Government Agriculture Insurance Service Station
Address: Wuyangcun (Street), Nanchang Xian, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330200
8)Nanchang Wanli Social Insurance Career Management Bureau
Address: Xingfu Rd, Wanli Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330004
9)Nanchang Economic and Technological Development Zone Social Insurance Business Jingban Hall
Address: Liuyun Rd, Qingshanhu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330013
10)Nanchang Rural Society Social Endowment Insurance Office
Address: 12 Zigu Rd, Donghu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330006
11)Nanchang Hi-Tech Industry Development Zone Social Insurance Career Management Office
Address: Gaoxin 7th Rd, Qingshanhu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330029
12)CPC The People’s Insurance Company of China Committee Party School Nanchang Branch School
Address: 176 Nanlian Rd, Qingyunpu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330001
13)Nanchang Workers Shiye Insurance Management Office
Address: 69 Fusheng Rd, Xihu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000
14)Nanchang Liantangzhen Sannong Insurance Service Station
Address: Xingxi St, Nanchang Xian, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330200
15)Nanchang Zhong’an Labor Insurance Products Co., Ltd.
Address: China, Jiangxi, Nanchang, Xinjian, Wenhua Ave, 1006号-1008
16)Tian’an Property Insurance Nanchang Center Branch Company
Address: 38 Min’an Rd, Qingshanhu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330029
17)Nanchang Traffic Accident Express Disposal Insurance Settlement Of Claims Service Center
Address: 378 Hongdu S Ave, Qingyunpu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000
18)China Continent Property & Casualty Insurance Co., Ltd. Nanchang Hi-tech Branch Company
Address: Gaoxin 3rd Rd, Qingshanhu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000
19)Sunshine Insurance Group Property and Casualty Insurance
Address: Wenfeng Rd, Anyi Xian, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330500
20)Jiangtai Baoxianjingji Nanchang Branch
Address: 111 Supu Rd, Donghu Qu, Nanchang Shi, Jiangxi Sheng, China, 330000